.................................... .................................... ........................................................................ ....................................தமிழர்களே வாருங்கள்..................................... ........................................................................ ........................................................................

September 1, 2014

பகுத்தறிவுக்கு அரோகரா... பங்காளிகளுக்கு அரோகரா...


எந்த கடவுளுக்கு எத்தனை பொண்டாட்டி என்கிற சர்வே எடுப்பதில் திராவிட பகுத்தறிவுக்கு நிகர் திராவிட பகுத்தறிவே தான். அதற்காக அவர்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த வேலையை செய்கிற யோக்கியதையை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் வழக்கம் போல ஏமாற்றமே மிஞ்சும். "எதில் யோக்கியதையை பெற்றிருந்தார்கள் - இதில் யோக்கியதையை பெற".

ஒரு திராவிட பகுத்தறிவு - கடவுள்களின் பொண்டாட்டிகள் குறித்து இப்படி பேசுகிறது. "முருகனுக்கு அரோகரா..கந்தனுக்கு அரோகரா.." என்கிற தலைப்பில் இப்படி. "முதல் மனைவிகளை கடவுள்கள் ஜாதி மாறி திருமணம் முடித்ததில்லை. இரண்டாவது மனைவி அதாவது வைப்பாட்டிகளையே ‘கீழ்’ஜாதிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். முருகன் வள்ளியை தேர்ந்தெடுத்ததைப்போல். இது இயல்பாகாவே ஆதிக்க ஜாதி ஆண்களிடம் உள்ள வழக்கம் தான்."

திராவிட பகுத்தறிவு சிஷ்யனிடம் இருந்து மேற்கண்டவாறு கருத்து வந்ததென்றால் - அவர்களின் பகுத்தறிவு குருநாதராம் பெரியாரின் கருத்து இவ்வாறாக உள்ளது. "அதாவது மூன்று பெரிய கடவுள்கள், அவைகளுக்கு ஈட்டி, மழு முதலிய ஆயுதங்கள். மாடு, பருந்து முதலிய வாகனங்கள், பெண்டாட்டி பிள்ளை குட்டிகள், போதாதற்கு வைப்பாட்டிகள், மேலும் பல குடும்பப் பெண்களை விரும்பி, கட்டிய கணவனுக்குத் தெரியாமல் வேஷம் போட்டு, உருமாறி விபசாரம் செய்வதில் அம்மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் போட்டி போடுவதில் சாமர்த்தியம் நிறைந்தவர்கள்"

அனேகமாக பெரியார் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனை போன்றவர்களை சொல்லி இருக்க வேண்டும். யாருக்கு எத்தனை பொண்டாட்டி என்று கணக்கெடுப்பதை எல்லாம் பகுத்தறிவு என்று இவர்களுக்கு யார் சொன்னது. இனி நம் கருத்து. பல பொண்டாட்டி கொள்கையில் கடவுள்களை - எந்த ஒரு ஆத்திக பண்டாரமும் பின்பற்றியதை விட, திராவிட நாத்திக பண்டாரங்கள் தான் நன்றாக பின்பற்றினார்கள் என சொல்லலாம்.

பல பொண்டாட்டி கொள்கைகளில் கடவுள்களையே திராவிட பகுத்தறிவு பின்பற்றியதால் நாம் "அவர்களை நாத்திக பண்டாரங்கள்" என்றழைத்து பெருமைப்படுத்துகிறோம். எல்லா திராவிட சுயமரியாதை திலகங்களும் - கடவுள்கள் செய்தது போல தங்கள் சொந்த சாதியில் தான் முதல் திருமணத்தை முடித்துள்ளனர் - பெரியார் உட்பட.

ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமாக - பதிவில் இணைத்துள்ள அண்ணாதுரையின் திருமண பத்திரிகையை பார்த்தால் புரியும். இத்தகைய பகுத்தறிவுகள் தான் இப்படி எழுதுகிறது. "முதல் மனைவிகளை கடவுள்கள் ஜாதி மாறி திருமணம் முடித்ததில்லை." என்று. அது சாதியை ஒழித்த சமர்புலி திலகங்களுக்குஅப்படியே பொருந்துகிறதா?

இந்த விஷயத்தில் கடவுள்கள் பரவாயில்லை. இரண்டாவது திருமணத்தை கீழ் சாதியில் இருந்தே முடித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பெரும்பாலான பகுத்தறிவாளர்கள் மேல் சாதியிலிருந்தே பெண்களை தேடி முடித்திருக்கின்றன - தங்கள் இரண்டாவது திருமணத்தை - பெரியார் உட்பட. தன்னுடைய தவறுகளை பற்றி பேசாத மனிதன், தன்னை திருத்தி கொள்ள விரும்பாத மனிதன் - கடவுள்கள்களையோ, மதங்களையோ மாத்திரம் குற்றம் சொன்னால் சமூகம் திருந்திவிடுமா?

வைப்பாட்டிகள் மனிதன் வைத்தால் சரி, கடவுள் வைத்தால் தான் தப்பு என்று சொல்ல வருகிறார்களோ. சொன்னாலும் சொல்வார்கள். மதம் செய்வதையே பகுத்தறிவும் செய்தால் - தட்டுத்தடுமாறி சீர்திருத்தம் என்பதன் மூலம்  சாண் ஏறினாலும், அவர்களின் முட்டாள்தனத்தாலேயே முழம் வழுக்காதோ. "எந்த யோக்கியத்தனத்தையும் தன்னிடம் இருந்து தான் அவன் துவங்க வேண்டும்". இதையும் அடுத்தவனுக்கு தான் சொல்கிறார்கள் - இதை தான் சுயமரியாதை திலகங்கள் காலங்காலமாக செய்து வருகிறது. 

மனிதர்களே பல்வேறு விஷயத்தில் இவ்வளவு கைகாரர்களாக இருக்கிறபோது, அவர்கள் படைத்த கடவுள்கள் மட்டும் சாதாரணமாகவா இருக்க முடியும்.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails